Home

by Maketo • | | 0 comments
Димитър Гелев На 23 и 24 февруари 1994 година, во Прилеп бил одржан некаков научен собир посветен на животот и на делото на Кузман Јосифовски-Питу. На собирот говореле педесетина учесници. Кажале се и сешто за животот и за делото на комунистичкиот лидер Кузман Јосифовски. Во врска со негов...read more
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov