Home

by Maketo • | | 0 comments
Константин Миладинов: В Струга с'де една девојка ни каза до сто и педесет прекрасни песни од, кои повике јуначки. Најповике песни се слушани в Струга од Депа Каваева. (Од предговорот на Зборникот на браќата Миладиновци) МО...read more
by Maketo • | | 0 comments
На денешен ден, 24 јуни, во 1861 година во Загреб, од печатницата на Анте Јакиќ излезе капиталното дело на македонската преродбенска литература, Зборникот на браќата Миладиновци во чиј предговор стои: „В Струга с'де една девојка ни каза до сто и педесет прекрасни песни од, кои повике јуначки. На...read more
by Maketo • | | 0 comments
Среда, 20 Октомври 2010 00:00 М. Барак Во Скопје во 1349 Стефан Душан издава свој Законик, кој, за жал, во оригинал не е зачуван, зачуван, меѓутоа зачувани се десетина преписи и од таму добиваме информации за оваа историска личност. Душановиот законик започнува со зборовите "Законик н...read more
by Maketo • | | 0 comments
Марко Бошнаков е роден во 1878 година во Охрид. Станува член на кругот на "Гемиџиите", додека учи во Солунската бугарска машка гимназија, и учествува во солунските атентати во 1903 година. Тој изнајмува дуќан спротив Отоманската банка, од каде е прокопан тунелот до основите на банката,...read more
by Maketo • | | 0 comments
Во близина на кичевското село Ехловец и денес има пештера која се вика Калина Дупка , а некогаш до неа и село наречено Калино село (Старо село ).Пред 300 години ,поради опасност од зулуми,целото население се сокрило во пештерата која е голема и низ неа тече река,а влезот бил толку мал што бил не...read more
1234
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov