Home

by Макето • | | 0 comments
Пајко маало било најголемото и најпознатото маало во Скопје, кое се простирало меѓу реката Вардар од една страна и Покриената чаршија и Карадаг маало од другата страна. Во состав на ова маало спаѓало и Егид Пашино маало кое било поголемо. За Пајко маало постојат безброј легенди. Сите легенди с...read more
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov