Home

by Maketo • | | 0 comments
Една од скопските легенди е и онаа за исклучителната убавина на скопјанката Марица Шими, и љубовната драма поврзана со нејзината убавина и со животот. Не постои скопјанец од постарите генерации што не ја знае и не ја раскажува оваа приказна. Нејзини фотографии за првпат се објавуваат во овој бро...read more
by Maketo • | | 0 comments
Ако би тре­ба­ло да се избира најпознатиот или најзаслужниот меѓу најзаслужните, секако би бил избран градоначалникот од периодот меѓу двете војни, инж. архитект Јо­сиф Михајловиќ Пи­шу­ва: Данило Коцевски Пос­то­јат повеќе личности во Скопје што се заслужни за неговиот развој, за мо­дер­...read more
by Maketo • | | 0 comments
Денес повторно се актуализира прашањето за легализација на проституцијата. А проституцијата во Скопје била легализирана уште во периодот меѓу двете војни. Таа била сконцентрирана во посебни маала и квартови во градот. Најмногу во поранешното Циган маало, на десната страна од реката Вардар, и во...read more
by Maketo • | | 0 comments
Завидувам на тие што ги споија празниците и викендов, па избегаа над­вор од земјава. Не се белки толку мазохистички расположени, па би­деј­ќи не можат да гледаат вести на телевизија, да им текне да отвораат вес­ти на Интернет. На тој начин се спасуваат од редовната празнична доза на труење. Де­...read more
by Maketo • | | 0 comments
пи­шу­ва Данило Коцевски На почетокот беше џафте корзо. Зошто џафте корзо? Од каде доаѓа тоа име? Ова корзо главно го опфаќало шеталиштето од Маџир маало до Нов мост (денешен "Холидеј ин"). Прифатливо објаснување за името имаше поз­на­ти­от новомаалец доктор Поп-Христов. Во тога...read more
12345678
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov