Home

by Maketo • | | 1 comment
На денот на независноста 8 Септември македонскиот конзулат во Канада ќе организира свечено подигање на македонското знаме во центарот на Торонто. Канадските власти дале посебно одобрение македонското сонце да биде кренато пред почесен гардиски строј, а знамето ќе го крене Методија Петков, највер...read more
by Maketo • | | 0 comments
Пи­шу­ва Данило Коцевски Слав­на­та американска бит-генерација го посети Скопје. Најпрвин неј­зи­ни­от гуру Ален Гинзберг, во 1986 година, а потоа и Боб Дилан во 2010 го­ди­на. Иако Боб Дилан како помлад не спаѓа во основачите на групата, но по ду­хот на своето творештво, музиката и особено ...read more
by Maketo • | | 0 comments
пишува Данило Коцевски Во Скопје денес постојат такви места за кои нема да верувате дека датираат од пред петстотини и повеќе години, а чии остатоци се расфрлани, незаштитени, оставени на забот на времето. Кога ќе поминете покрај нив, се гледа и се чувствува нивната старост, патината на каме...read more
by Maketo • | | 0 comments
Една од најпознатите плажи по земјотресот на кривина на реката Треска. Првите плажи на Вардар биле осамени и со мал број капачи. Или, на почетокот, само со еден единствен капач, како што бил случајот со Руската плажа. Како настанала оваа плажа, една од најпознатите во Скопје? Според кажувањат...read more
by Maketo • | | 0 comments
"За правилна употреба на апаратот, потребно е да знаете колкава е големината на органот ... Дали ја знаете?" Се разбира, дамата ќе избегаше вцрвенета и разочарана... Пишува Данило Коцевски Ете, и тоа чудо се случи во Скопје. Кон средината и крајот на шеесеттите години започнаа да...read more
12345 ... 29
New Post
feeds Feeds
Maketo VMRO Ivaylo Brezov